Orion Pharma

Orion Pharma är en av Nordens ledande läkemedelskoncerner. Orions produkter säljs i fler än hundra länder och företaget har egna säljorganisationer i över tjugo länder. Moderbolaget forskar intensivt för att utveckla befintliga och ta fram nya innovativa medicinska behandlingar.

Orion Pharma marknadsför veterinärläkemedel och humanläkemedel. Humanläkemedelsportföljen rymmer över 300 produkter och består av tre delar: specialistläkemedel, generika samt egenvårdsprodukter. Målet med portföljens sammansättning är att tillföra mervärde för samhället, vården och patienten. Specialistläkemedlen är innovativa läkemedel som tagits fram för att öka livskvaliteten hos patienter.

Orion Pharma i Mörby Centrum (Danderyd, Stockholm)

Huvudkontoret för Sverige, Norge och Danmark finns sedan år 2018 i Mörby Centrum (Danderyd, Stockholm).

Orion Pharma

Kontaktinformation

Telefon: 08-623 64 40

Webb: Besök vår hemsida