Nordfeldt

Vi bygger bostäder men ser oss själva helst som stadsbyggare. Våra projekt styrs av en bostadsmarknad med stor efterfrågan på bostäder och därtill olika typer av hushåll. Att verka inom projekt som håller samman staden och bidrar till att göra den tillgänglig, trygg och levande är för oss en självklarhet. De hus vi bygger ska svara upp mot dagens behov men även vara förberedda att klara framtidens allt högre krav.

Nordfeldt bygger och förvaltar fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Nordfeldt i Mörby Centrum (Danderyd, Stockholm)

Nordfeldt har sitt kontor i södra kontorshuset i Mörby Centrum.

Nordfeldt

Kontaktinformation

Här finns vi: Golfvägen 2

E-post: Kontakta oss

Webb: Besök vår hemsida