AdvocoTox Chemicals & product safety

AdvocoTox AB bedriver konsultverksamhet rörande kemikalie- och produktsäkerhet. Företaget hjälper de som tillverkar, importerar, använder och/eller säljer olika typer av kemiska produkter eller varor att uppfylla de lagkrav som finns med konsulttjänster för de olika produkttyperna:

 • Biocidprodukter
 • Kemiska produkter
 • Kosmetiska produkter
 • Läkemedel
 • Medicintekniska produkter
 • Byggvaror
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Teststrategier

Företaget ägs och drivs av Cecilia Clemedson och Barbro Ingemarsson sedan juni 2009. Barbro och Cecilia är disputerade och har var och en mer än 20 års erfarenhet av risk- och säkerhetsbedömningar av olika typer av kemiska produkter.

AdvocoTox Chemicals & product safety i Mörby Centrum (Danderyd, Stockholm)

Exempel på konsulttjänster som AdvocoTox erbjuder:

 • ansökningar om godkännande av biocidprodukter
 • miljöriskbedömningar av läkemedel
 • Säkerhetsdatablad, klassificering och märkning
 • ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet (inklusive MKB)
 • byggvarudeklarationer
 • märkning och säkerhetsbedömning av kosmetiska och hygieniska produkter
 • toxikologiska bedömningar, non-clinical overview etc.
 • framtagande av arbetsmiljöplan
 • in vitro-metoder för toxikologisk testning
AdvocoTox Chemicals & product safety

Kontaktinformation

Här finns vi: Hiss 4/5, Våning 6