Tillgänglighet


Parkering

Det finns reserverad parkering för rörelsehindrade närmast entréerna i parkeringshuset och vid Södra torget. 

Entréer

Alla entréer till Mörby Centrum är utan trösklar och försedda elektroniska dörröppnare.

Hissar

Det finns möjlighet att ta hiss till alla våningsplan med butiker och verksamheter. Det finns hiss från entrén vid busstorget ner till tunnelbanan. 

Toaletter

Det finns toaletter för rörelsehindrade vid herr- och damtoaletterna på plan 5. Toaletterna är utrustade med larmknapp och fällbara armstöd. 

Gångar

Alla ingångar till centrumet, hissar och butiker är tröskelfria och butiksgångarna är av hårt underlag. 

hund

Ledarhund

Det är tillåtet med hundar i Mörby Centrum. Ledar- och assistanshund är också välkommen i butikerna.

Sittplatser

Det finns bänkar och sittplatser utplacerade i centrumet när du behöver ta en paus.