Hjärtstartare

(Hjärtstartare/defibrillator/Automatisk Extern Defibrillator, AED)

Skandia Fastigheter som äger Mörby Centrum har två stycken hjärtstartare utplacerade i centrumet. Den ena finns i servicegången mellan Mr Barber och Guldfynd på våning 4. Den andra finns på centrumledningen (Skandia Fastigheter) på plan 6. Utöver dessa finns även enskilda verksamheter som har hjärtstartare i Mörby Centrum. Mer information om dessa finns på Hjärtstartarregistret ( www.hjartstartarregistret.se/#/ )

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp. Be butikspersonal kontakta ordningsvakten omgående och även ringa 112 för att kalla på ambulans. Centrumets ordningsvakter är utbildade att använda dessa vid akuta situationer.

Hjärtstartarna är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske. Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

Kom ihåg att hjärtstartaren protesterar om personen du försöker använda den på inte har drabbats av ett hjärtstopp. Hjärtstartaren känner av detta och levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartaren till en säker och användarvänlig apparat.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Karta till hjärtstartare i Mörby Centrum.

Karta till hjärtstartare i Mörby Centrum.

Tillbaka