Hittegods

Har du tappat något och behöver komma i kontakt med oss? Om du har tappat något när du besökte oss, kontakta oss via växeln: 08-573 655 00.

Du kommer först till vår centrala huvudväxel på Skandia fastigheter via nr:et ovan. Be att få bli kopplad till Mörby Centrum /Centrumledningen.

Tillbaka