Sweden Solar System – Mars

Modell av planeten Mars

Modell av planeten Mars.

På plan 3 i Mörby Centrum finns en modell av planeten Mars. Modellen ingår i världens största modell av solsystemet – Sweden Solar System.

Sweden Solar System är en svensk skalmodell av solsystemet. Planeter, asteroider, dvärgplaneter och två kometer är skalade i avstånd och storlek relativt arenan Globen i Stockholm, vilken utgör modellens sol. Skalan är 1:20 miljoner.

Modellen av Mars står på en bottenplatta i stål föreställande jorden. I denna gestaltning på Mörby Centrum har Heikki Haapanen symboliserat vår förbindelse med Mars genom den täta trafiken dit av rymdsonder. Ytan är försedd med kemiska symboler för ämnen som förekommer på planeten.

Mars
Mörby centrum
Diameter: 35 cm
Avstånd från Globen: 11,6 km

Länkar

http://100.astronomiska.se/2-sweden-solar-system/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sweden_Solar_System