Information Danderyd

Information Danderyd

På www.danderyd.se hittar du svar på de flesta frågor om kommunens service. Här kan du bland annat anmäla fel och brister, lämna synpunkter eller ansöka om parkeringstillstånd. Välkommen att besöka Information Danderyd för personlig kontakt. Information Danderyd är också reception för tekniska kontoret, miljö- och stadsbyggnadskontoret och plan- och exploateringskontoret.

Kontaktinformation

Här finns vi: Plan 4 butiksgatan

Telefon: 08-568 912 60

E-post: Kontakta oss

Webb: Besök vår hemsida

Alla butiker