Renoveringsarbete i garaget under storhelger.

Vi kommer inte att göra några större avstängningar av antalet p-platser i det pågående renoveringsarbetet i kallgaraget, inför kommande storhelger. Just nu inväntar vi starten av renovering av pelare på vån 1 som börjar inom kort. Detta kommer att utföras med några pelare i taget. Vid frågor gällande renoveringen kontakta: Göran Andersson goran.andersson@diligentia.se Köpcentrum Teknisk… Läs mer »

Publicerad

Renovering av kallgaraget i Mörby C

Mörby Centrum har påbörjat en omfattande renovering av betong och ytskikt inför det stora utbyggnadsprojektet. Renoveringsarbetet i kallgaraget är nu inne i ett skede där renovering av pelare skall påbörjas. Tidplanen för detta diskuteras med Trafikverket då körbanor på E18 kan påverkas nattetid. Under pågående arbete kommer det att vara stökigt och begränsad framkomlighet och… Läs mer »

Publicerad

Brandövning 20 Maj

På tisdag den 20 maj med start ca 08:45 är det dags för vår gemensamma brand- och utrymningsövning i hela Mörby Centrum. Larmsirener och talat utrymningslarm kommer att vara aktiverade under övningen i hela fastigheten i ca 20 minuter.

Publicerad

Ombyggnation garaget

Måndag 27/1 påbörjar vi en större renovering av betong och ytskikt i garaget. Det betyder att visa delar av parkeringsgaraget kommer att stängas. Det går att köra in via det nedre planet – plan 1 och via rampen direkt till höger komma upp till plan 2. Det finns också nu ytterligare 300 nya parkeringsplatser vid… Läs mer »

Publicerad