Vi på Estetique sätter alltid kunden i centrum och erbjuder bästa tänkbara service.

Vår personal är kompetent och utbildas kontinuerligt för att hålla sig ajour med alla nya trender och behandlingar.

Vårt koncept har visat sig vara framgångsrikt och vår ambition är att etablera oss på nya platser.