Personlig service i inspirerande butiker
Akademibokhandelns butiker finns lokaliserade på starka marknadsplatser och erbjuder shopping i välkomnande och inspirerande miljöer. Personlig service med tips och idéer ska bidra till att det blir enkelt och roligt att hitta och handla hos oss. Förutom ett brett sortiment i butikerna erbjuder vi över 8 miljoner svenska och internationella boktitlar som beställningsvaror.

Kort historik
Akademibokhandelsgruppen bildades 1992 genom en sammanslagning av Academus AB och Esselte Bokhandel AB, som förvärvades av Konsumentföreningen Stockholm 1987 respektive 1990. 1998 blev Akademibokhandeln en del av KF. Vid årsskiftet 2012/2013 gick Akademibokhandeln och Bokia ihop och beslutade att bedriva den nya gemensamma bokhandelskedjan under varumärket Akademibokhandeln. Omprofilering av Bokia-butikerna har genomförts successivt under 2013.

Läs intervju med Akademibokhandelns VD Maria Hamrefors här