Fredagen den 5:e December har vi en Julmarknad i samarbete med Danderyds gymnasium.

UF-elevernas julmarknad i Mörby Centrum är ett samverkansprojekt mellan skola och samhälle där Mörby Centrum som handelsplats gör det möjligt för eleverna att få en verklighetstrogen mässupplevelse mot slutkund.

På ekonomiprogrammet, Danderyds gymnasium, utvecklar eleverna entreprenöriella förmågor i olika kurser under tre år. Under tredje läsåret startar, driver och avslutar eleverna på ekonomisk inriktning ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet. På så sätt omsätts teoretiska kunskaper i praktisk handling när eleverna blir entreprenörer och genomför ett eget företagande. Julmarknaden i Mörby Centrum fredag den 5/12 är läsårets första försäljningstillfälle och företagarmässa för skolans 25 UF-företag.

 

Lite kort fakta om Ung Företagsamhet:

 

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet och ger unga en kontakt med näringsliv och företagande. Varje år startas över 7 000 UF-företag runt om i Sveriges 24 UF-regioner. Vinnarna vid SM går vidare till EM i en tävling som arrangeras av Junior Achievement Young Enterprise Europe  (källa: www.ungforetagsamhet.se ).

Publicerad