Mörby Centrum har påbörjat en omfattande renovering av betong och ytskikt inför det stora utbyggnadsprojektet. Renoveringsarbetet i kallgaraget är nu inne i ett skede där renovering av pelare skall påbörjas. Tidplanen för detta diskuteras med Trafikverket då körbanor på E18 kan påverkas nattetid.

Under pågående arbete kommer det att vara stökigt och begränsad framkomlighet och vi ber er ha överseende med detta. Vid delavstängningar och ändrade körriktningar placeras tydliga hänvisningskyltar.
Vi har inte minskat antalet parkeringar då Q-park och Diligentia har öppnat upp den gamla OK-tomten. Vi räknar med att hela renoveringen av garaget skall bli klar till hösten.

Vill du läsa mer om Mörby Centrums ombyggnation kan du göra detta här; Länk>>

Publicerad