Renovering av kallgaraget i Mörby C

Mörby Centrum har påbörjat en omfattande renovering av betong och ytskikt inför det stora utbyggnadsprojektet. Renoveringsarbetet i kallgaraget är nu inne i ett skede där renovering av pelare skall påbörjas. Tidplanen för detta diskuteras med Trafikverket då körbanor på E18 kan påverkas nattetid. Under pågående arbete kommer det att vara stökigt och begränsad framkomlighet och… Läs mer »

Publicerad

Brandövning 20 Maj

På tisdag den 20 maj med start ca 08:45 är det dags för vår gemensamma brand- och utrymningsövning i hela Mörby Centrum. Larmsirener och talat utrymningslarm kommer att vara aktiverade under övningen i hela fastigheten i ca 20 minuter.

Publicerad